درآزمون های انلاین به صورت رایگان شرکت کنید
0
06142271815
لیست مطالب
۴۴۱۴۴_۷۰۴

انواع کلیدهای قدرت

*CIRCUIT BREAKER * كليدهاي قدرت به دو دسته تقسيم ميشوند: 1- كليد بدون قابليت قطع زير بار (سكسيونر ( 2- كليد با قابليت قطع زير بار (دژنكتور( سكسيونر : سکسیونر باید در حالت بسته یک ارتباط گالوانیکی محکم و مطمئن ...