درآزمون های انلاین به صورت رایگان شرکت کنید
0
06142271815
لیست مطالب
تابلو-برق

مراحل کلی ساخت تابلوبرق

- بخش فلز و جوشكاري: بطور كلي نوع دستگاههاي استقرار يافته در اين بخش ادوات سنگين فلز كاري مي باشد كه به ترتيب عبارتند از: گيوتين برش ـ پانچ هاي 12 و 8 تني ـ خم 40 تني از نوع ...