درآزمون های انلاین به صورت رایگان شرکت کنید
0
06142271815
حجت توکلی نژاد
موسس کاشفان صنعت
کارشناس ارشد برق-مدرس دانشگاه
خانم روان بد
مدیرکاشفان صنعت
کارشناس مدیریت
زینب امینیان
مدرس کامپیوتر
کارشناس ارشد نرم افزار
میلاد راشدیان
مدرس کامپیوتر
کارشناس نرم افزار و طراح سایت
محمد مهربان زاده
مدرس کامپیوتر
کارشناس نرم افزار
علی بشارتیان
مدرس کامپیوتر
کارشناس ارشد سخت افزار
لیلا آرین فر
مدرس روانشناسی
کارشناس ارشد روانشناسی
محمد محمود نژاد
مدرس برق
کارشناس برق قدرت